Fiska i Västra Lägern

Tack för att du löser fiskekort! Du bidrar aktivt till vården av sjön och dess fiskbestånd. Öring är inte tillåtet att fiska i sjön. De senaste åren har det byggts omlöp och andra anordningar förbi kraftverken för att vattenvägarna mot Sommen ska vara fria för fiskarna. Öringen kan, glädjande nog, numera vandra fram och tillbaka i systemet! I dagsläget är den dock som sagt helt fredad i Västra Lägern.

Du och alla andra som är ute på sjön har ett ansvar gentemot naturen och andra människor som är ute på sjön. Tänk på att ta med dig ditt skräp och att vara försiktig med eld. Elda aldrig på berghällar (de kan spricka) och kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder din brasa. Se också till att elden är ordentligt släckt när du lämnar den. Läs på om allemansrätten så vet du vad du har rätt att göra och inte göra i vår fina natur.

Tillsammans ser vi till att sjön får fortsätta vara den vackra plats den är idag!

Observera att vattenskotrar är förbjudna i hela sjön.

Ha en skön dag på sjön önskar Västra Lägerns fiskevårdsförening!

Har du några frågor? Mejla oss på: vastralagern.fiske@gmail.com