Fiskarter

fiskarter

Observera att öring inte får fiskas i Västra Lägern!

Den här abborren fiskades på metspö i Västra Lägern av Linnéa och Inge Svensson den 2 maj 2020! Dess vikt var 1670 g och den var 42 cm lång.