Regler

Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och kunna uppvisas på begäran av fisketillsyningsman eller vattenrättsägare. Fiskekortet är personligt och Fiske får inte bedrivas närmare än 50 meter från brygga eller bebyggd tomt om inte särskilt tillstånd medgivits av ägaren. Fiske får endast bedrivas med metspö, kastspö, flugspö, drag eller pimpelfiske. Beträffande sk trollingfiske gäller två spön/person, max fyra spön/båt. Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller redskap så att dessa kan komma till skada.

Genom att lösa fiskekort bidrar du aktivt till vården av sjön och dess fiskbestånd. Med Ditt uppträdande i naturen och på sjön avgör du själv hur trivsamt det skall vara med avseende på miljön och med andra sjöbesökare. Håll naturen ren. Var försiktig med eld. Det är förbjudet att elda på berghällar. Se noga till att det är släckt när du lämnar platsen.

Under 2019 är öringen helt fredad och inget öringfiske är tillåtet!

Vattenskoteråkning är förbjuden i hela sjön.

Glöm inte allemansrätten!

Överträdelse av fiskevårdsområdets regler beivras.

Ha en skön dag på sjön!

Önskar Västra Lägerns Fiskevårdsområde