Om Västra Lägern

Sjön Västra Lägern tillhör Svartåns vattensystem, som i sin tur är en del av Motalaströms vattenavrinnings område, och är belägen på gränsen mellan Småland (Aneby kommun) och Östergötland (Ydre kommun). I sjön finns flera öar, vissa med sandstrand och i norra delen av sjön finns en större badplats, Liden. Sjön har ett rikt fågelliv.

Västra Lägern är djupt skuren, lång och rak. ca 15 km lång, upp till 1 km bred. Största vattendjup är 38 meter. Sjön har mycket god vattenkvalité. Den östra sidan av hagar med ek, björk och hassel medan den västra sidan är mer småländsk med höga skogsåsar. Sjöns karaktär med långsmal djupfåra, grund, öar och dess varierande botten inbjuder både till spännande fiske och övrigt friluftsliv.